Ubezpieczenie w komunikacji: OC, AC, NNW, Assistance – kiedy się przydają?

 

Ubezpieczenie OC – najważniejsze informacje

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) jest obligatoryjne dla każdego pojazdu. Za ubezpieczanie odpowiada co do zasady właściciel. Jego wysokość jest też zależna od wartości pojazdu, ale w większej mierze od historii kierowcy (długość posiadania prawa jazdy, dotychczasowe kolizje, czas ubezpieczeń pozostałych pojazdów).

Posiadanie OC w przypadku zdarzenia drogowego jedynie ubezpiecza właściciela za szkody powstałe z winy kierowcy. Ubezpieczony nie otrzyma pieniędzy za własne szkody (uszkodzenie pojazdu). Co ważne, prawnie określone jest też minimalna suma ubezpieczeniowa. Jest to aż 1,22 miliona euro na poszkodowanego. Oznacza to, że prawdopodobnie nawet stworzenie katastrofy lądowej nie będzie się wiązało z koniecznością spłacania odszkodowań innym uczestnikom z własnej kieszeni. Jednak wciąż grożą nam konsekwencje karne.

AC, czyli autocasco – co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie AC ochrania pojazd od zdarzeń losowych. Obejmuje więc między innymi uszkodzenie pojazdu (też z naszej winy) albo kradzież pojazdu (albo jego elementów). Co ważne, każda umowa ubezpieczenia AC jest inna, obejmuje inne zdarzenia losowe.

Wskazuje się również, że ubezpieczyciel jest w stanie podważyć zasadność nastąpienia zdarzenia losowego wskazując na skrajną nieuwagę, niedbałość właściciela (np. uszkodzenie opon). Wtedy też ubezpieczenie z tytułu AC może nie przysługiwać albo być ograniczone.

Na wysokość składki wpływają takie kwestie jak roczny przebieg, wiek i cena pojazdu czy długość posiadania prawa jazdy przez potencjalnych kierowców. Zatajenie informacji może wiązać się nawet z rozwiązaniem umowy. Przy AC wykonywane są również zdjęcia pojazdu. Ponadto mogą pojawić się pytania dot. miejsca parkowania pojazdu czy nawet dotychczasowe usterki.

NNW komunikacyjne – po co?

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Co do zasady obejmuje zarówno zdarzenia w Polsce, jak i zagranicą. Chronieni są zarówno kierowca, jak i pasażerowie. Odszkodowanie jest wypłacane w głównej mierze za śmierć, trwałe uszkodzenie ciała lub pobyt w szpitalu.

Skorzystanie z NNW komunikacyjnego pozwala na otrzymanie odszkodowania od razu po zdarzeniu. Niekonieczne okazuje się dowodzenie okoliczności wypadku czy dochodzenie swoich praw. Świadczenie może służyć również opłaceniu kosztów leków, rehabilitacji czy leczenia w szpitalu.

Dla wielu kierowców kłopotliwa jest kwestia wysokości sumy ubezpieczeniowej. Im wyższa składka, tym wyższa suma. Nawet jeśli do tej pory nie mieliśmy żadnego wypadku, to wydaje się, że bezpieczeństwo (też finansowe) po wypadku jest niezwykle ważne.

Assistance, coraz częściej podstawą

Assistance to, w największym skrócie, pomoc drogowa w przypadku zdarzenia, kłopotów z pojazdem. Często obejmuje wyłącznie holowanie pojazdu, bez dokonywania podstawowych napraw na miejscu (np. rozrusznika, wymiany opony).

Należy też mieć świadomość, że Assistance wypadkowe pomaga wyłącznie w momencie wypadku. Jakakolwiek awaria pojazdu, która uniemożliwia dalszą jazdę będzie wymagała poniesienia przez nas kosztów holowania.

Wielu ubezpieczycieli w ramach promocji oferuje Assistance w korzystnej cenie przy zakupie OC. Jednak niezbędne jest szczegółowe zapoznanie się z umową. Nie tylko warto brać Assistance całościowe (nie tylko na wypadki), ale również dla określonej odległości albo zagranicy. Powinniśmy przy tym uwzględnić potencjalne cele naszych podróży.