Na co trzeba zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia komunikacyjnego?

 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – czyli OC

Wiele firm ubezpieczeniowych konkuruje z sobą, przyciągając klientów atrakcyjnymi warunkami ubezpieczenia oraz niższymi niż u konkurencji cenami. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują klientom rozłożenie składki ubezpieczeniowej np. na cztery raty. Oferują również zniżki dla młodych kierowców, którzy chcą ubezpieczyć swój pierwszy samochód. Każdy, kto wykupi polisę OC przez internet, zapłaci za nią mniej. Na takie rabaty mogą liczyć również kierowcy, którzy wykazali się ostrożnością na drodze, nie ponieśli żadnej szkody. Za polisę OC można także zapłacić punktami zebranymi w ramach Paybacka. Towarzystwa ubezpieczeniowe kuszą nowych klientów możliwością zachowania zniżek, które uzyskali u wcześniejszych ubezpieczycieli.

Każdy, kto stoi przed wyborem polisy obowiązkowej OC, powinien zwrócić uwagę na koszt ubezpieczenia, ale także bonusy oferowane przez towarzystwo. Trzeba również zapoznać się z opiniami na temat jakości oferowanych usług w przypadku kolizji drogowej lub wypadku. Bardzo ważne jest jak to wszystko wygląda od strony praktycznej, czy obsługa zdarzenia przez firmę ubezpieczeniową satysfakcjonuje klienta.

AC – polisa Autocasco

Decydując się na polisę AC, należy wziąć pod uwagę kilka istotnych punktów. Oto zasady, którymi należałoby się kierować:

  • Po pierwsze, jaki jest zakres szkód mieszczących się w polisie AC. Im więcej, tym lepiej.
  • Po drugie, jak ubezpieczyciel wycenia auto, na jaką kwotę. Jeżeli wartość pojazdu jest zaniżona, to znak, że należy sprawdzić wycenę u innego ubezpieczyciela.
  • Po trzecie, należy zapoznać się z sumą ubezpieczenia. Z każdym rokiem użytkowania auta, będzie się ona obniżać. Istnieje jednak możliwość wykupienia takiej polisy AC, która posiada stałą sumę. Konsekwencją tego wyboru są wyższe składki.
  • Po czwarte, można uzgodnić z towarzystwem, jaki udział własny wnosi klient do polisy. Wartość ta wyrażona jest w procentach – udział procentowy szkody pokrywany z kieszeni ubezpieczonego. Przy większym udziale własnym, niższe są składki na AC.
  • Po piąte, istotna jest również minimalna wartość szkody, czyli franszyza integralna. Warto zastanowić się, do jakiej kwoty właściciel pojazdu będzie ponosił koszt szkody. Jeżeli franszyza przyjęta jest na poziomie 300 zł, a towarzystwo wyceni np. kolizję na 200 zł, posiadacz auta nie otrzyma odszkodowania.
  • Po szóste, przed podpisaniem umowy należy uzgodnić z towarzystwem, czy w przypadku stwierdzenia szkody, naprawa będzie bazowała na częściach oryginalnych czy też na zamiennikach. Jeżeli zależy nam na wyższym odszkodowaniu, warto wybrać opcję wymiany części na zamienne.
  • Po siódme, trzeba zwrócić również uwagę na procedurę zgłaszania szkody (łatwa czy skomplikowana), zakres terytorialny, na którym obowiązuje polisa AC, formułę likwidowania szkód poprzez all-risk, dodatkowy pakiet Assistance, zniżki oferowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe oraz wyłączenie odpowiedzialności za szkodę.

Podsumowanie

Wielu posiadaczy pojazdów nie zadowala ubezpieczenie samochodu w ramach obowiązkowej polisy OC, korzystają również z polisy AC i Auto Assistance. Przed podjęciem decyzji, trzeba dokładnie przeanalizować oferty różnych ubezpieczycieli.