Jak samodzielnie ustawić światła mijania w samochodzie?

 

Przygotowanie do samodzielnego ustawieni świateł mijania

W pierwszej kolejności, szykując się do samodzielnego ustawienia świateł należy znaleźć płaskie podłoże z prostopadłą do niego ścianą. Ważne jest, aby móc ustawić samochód minimum 10 m od ściany. Prostopadła ściana powinna być w jednolitym kolorze i posiadać przynajmniej 1 metr wysokości. 

Na obrazku powyżej L to odległość równa 10 metrów.  Samochód należy ustawić na płaskiej, poziomej płaszczyźnie prostopadle przed pionową ścianą.

 

Niezwykle ważne jest też oświetlenie. Najlepiej przeprowadzić ustawiania świateł w ciemnych warunkach, ponieważ wiązka światła reflektorów padająca na ścianę, będzie dobrze zauważalna.

Samochód nie powinien zawierać bagażu, a zbiornik paliwa winien być pełny. Należy ustawić korektor pochylenia świateł, tak jak przewiduje dany producent. Istotne jest też ciśnienie w oponach, które powinno być odpowiednio wyregulowane. Podczas ustawiania świateł, w samochodzie powinna znajdować się nie więcej niż jedna osoba, zajmująca miejsce kierowcy.

Kiedy samochód jest gotowy, należy ustawić go na wybranej powierzchni, prostopadle do pionowej ściany, najlepiej w odległości około 10 metrów.

Niezwykle ważne jest zaznaczenie na ścianie środków reflektorów, czyli miejsca żarnika żarówki. Nie ma przeszkód, by podjechać w tym celu autem do samej ściany, jednak po zakończeniu należy odjechać na wcześniejszą odległość. Powinno się ustawić samochód tak, aby jego oś symetrii znajdowała się pośrodku odcinka dzielącego zaznaczone na ścianie symbole. Poniżej zaznaczonych środków reflektorów trzeba nakreślić równoległą linię. W przypadku oddalenia samochodu od ściany o 10 metrów, linię powinno się umieścić 10 cm niżej zaznaczonych środków reflektorów, ponieważ powinna być to wartość stanowiąca 10% odległości samochodu od ściany.

Opłaca się też nakreślić dodatkowo dwie pionowe linie, które będą przecinały jednocześnie środki reflektorów oraz linie narysowaną poniżej. Między środkiem a liniami, powinien być zachowany kąt 90 stopni, co widać na powyższym obrazku.

Na ścianie trzeba zaznaczyć krzyżykami miejsca odpowiadające środkom reflektorów na wysokości h. Należy narysować poziomą linię w odległości P, tak jak jest na obrazy powyżej. Dla najczęściej stosowanej wartości pochylenia świateł 1,0% będzie to P=10 cm poniżej górnej linii (P/L=10cm/10m =1%).

 

Samodzielne ustawienie świateł mijania w samochodzie

Kiedy wszystko jest przygotowane, kierowca powinien włączyć światła mijania, patrząc na ścianę. Sprawdzanie odbywa się odrębnie dla każdego ze świateł, więc w celu ułatwienia powinno się zasłonić reflektor, którego chwilowo nie sprawdzamy. Analizę zaczynamy od sprawdzenia, czy pozioma granica światła i cienia pokrywa się z zaznaczoną, dolną linią na ścianie.

Punkt załamania granicy, gdzie lewy kraniec wszczyna podnoszenie się ku górze, winien znajdować się na skrzyżowaniu dolnej i prostopadłej do niej linii, na wprost sprawdzanego światła. Czynność powtórzyć analogicznie ustawiając drugi reflektor.

Jeżeli pozioma granica światła i cienia znajduje się w innym miejscu, należy nastawić ją właściwie pokrętłami mieszczącymi się przy danym reflektorze. 

menuarrow-down