Dane franczyzobiorców

 1. Auto Gamma - Kraków – Retrofiter Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod 31-201, przy ulicy Ks. Kazimierza Siemaszki 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001026042, NIP: 6772492118, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (w całości opłaconym),
 2. Auto Gamma - Sosnowiec – AUTO LAMPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Stefana Banacha 11, 41-219 Sosnowiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000998505, NIP 6443570171, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł 
 3. Auto Gamma - Warszawa – Renosmart Sp. z o.o. z siedzibą w Jabłonna, ul. MODLIŃSKA, nr 45A, lok. kod 05110, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000948242, NIP 5361959815, o kapitale zakładowym 170.000,00 zł
 4. Auto Gamma -  Toruń – AUTO GAMMA TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. UŚMIECHU, nr 4, lok. miejsc. TORUŃ, kod 87-100, ,wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000989121 NIP: 8792741353 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł      
 5. Auto Gamma - Wrocław – Lumen Sp. zo.o. miejscowość KROŚCINA WIELKA nr domu 36A kod pocztowy 55-110 poczta PRUSICE kraj POLSKA ,SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS: 0000991975 NIP: 9151823158. Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 ZŁ
 6. Auto Gamma - Bydgoszcz – AUTO GAMMA TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. UŚMIECHU, nr 4, lok. miejsc. TORUŃ, kod 87-100, ,wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000989121 NIP: 8792741353 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł
 7. Auto Gamma - Katowice – LUMEN SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. GÓRY CHEŁMSKIEJ, nr 44, lok. 11, miejsc. GLIWICE, kod 44-100, poczta GLIWICE, kraj POLSKA, KRS: 0001059696, NIP: 6312716036, Wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 ZŁ
 8. Auto Gamma - Kielce - BRJ ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ,l. WRZOSOWA, nr 2, lok. ---, miejsc. BILCZA, kod 26-026, poczta MORAWICA, kraj POLSKA, KRS: 0001049527, NIP: 6572980592, wysokość kapitału 5 000,00 ZŁ
 9. Auto Gamma - Poznań - LAD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
  SĄDOWEGO, ul. BRZOZOWA, nr 6, lok. ---, miejsc. BYDGOSZCZ, kod 85-154, poczta BYDGOSZCZ, kraj POLSKA , KRS: 0000840103, NIP: 9532776183 , Wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 ZŁ,
 10. Auto Gamma - Madryt ( Hiszpania ) - DESARROLLOS AUTOKAS SL. - z siedzibą Calle Cidro 18 Nave Bajo A , kod pocztowy 28044 Madryt, ES B88057492, Wysokość kapitału zakładowego 3006.00 Euro
menuarrow-down